^

Dekanalni wizytatorzy katechetyczni


Biskup Kielecki Ksiądz Jan Piotrowski mając na uwadze przepisy kan. 804-806 KPK oraz potrzebę ciągłego czuwania nad prawidłowym przebiegiem katechizacji dzieci i młodzieży, mianował następujących księży dekanalnymi wizytatorami katechetycznymi:
 
 
1. Dekanaty buski i wiślicki – ks. Bogusław Koper
2. Dekanaty chęciński i morawicki - Ks. Mirosław Błoniarz
3. Dekanaty bodzentyński i daleszycki – ks. Jan Wojtyna
4. Dekanat jędrzejowski – ks. Jerzy Słupik
5. Dekanat kazimierski – ks. mgr Antoni Bialik
6. Dekanaty Kielce Północ i Kielce Śródmieście – ks. dr Paweł Ścisłowicz
7. Dekanaty Kielce Zachód i Południe- ks. dr Jerzy Marcinkowski
8. Dekanaty koniecpolski i lelowski– ks. Kazimierz Bogdał
9. Dekanat łopuszański – ks. Ireneusz Jakusik
10. Dekanat małogoski – ks. mgr Henryk Makuła
11. Dekanat miechowski – ks. Franciszek Siarek
12. Dekanat piekoszowski – ks. mgr Tadeusz Lalewicz
13. Dekanaty pińczowski i chmielnicki– ks. Jan Staworzyński
14. Dekanaty proszowicki i słomnicki – ks. Czesław Parkita
15. Dekanaty sędziszowski i żarnowiecki– ks. mgr Edmund Nocoń
16. Dekanat skalbmierski  – ks. mgr Marian Fatyga
17. Dekanat skalski – ks. Jan Robak
18. Dekanaty stopnicki i nowokorczyński– ks. mgr Janusz Rydzek
19. Dekanat szczekociński – ks. Józef Szymański
20. Dekanat włoszczowski – ks. Zygmunt Pawlik
21. Dekanat wodzisławski – ks. Edward Nowak
22. Dekanaty zagnański i masłowski– ks. mgr Dariusz Sieradzy
© 2009 WYDZIAŁ KATECHETYCZNY KURII DIECEZJALNEJ W KIELCACH
Oprogramowanie serwisów www i sklepów internetowych web-market.pl
katecheza.kielce.opw.pl »