^

Duszpasterstwo Nauczycieli

Św. Jan Chrzciciel de La Salle
– patron nauczycieli i wychowawców

Duszpasterstwo Nauczycieli to propozycja dla wszystkich wychowawców, nauczycieli, pracowników internatów, domów dziecka, przychodni i poradni psychologicznych, bibliotek, świetlic itp.
 
Każdy, kto chce spotkać się, porozmawiać lub pomodlić się we wspólnocie, podzielić swoim doświadczeniem – może włączyć się do Duszpasterstwa Nauczycieli w Kielcach.

W związku z tym może liczyć na wsparcie duchowe, wyjazdy rekolekcyjno-wypoczynkowe, pielgrzymki, rekolekcje specjalistyczne, dni skupienia, spotkania sportowo-integracyjne i dostęp do ciekawych informacji na platformie e-learningowej ŚCDN.

 
Msze Święte i inne modlitwy liturgiczne planowane są w Kościele Świętego Jana Pawła II, przy ul. Wesołej 54, w Kielcach. Spotkania formacyjno – integracyjne będą w sali Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezjalnej w Kielcach, przy ul. Jana Pawła II 3.
 
Serdecznie zapraszam – ks. Waldemar Wiśniowski – diecezjalny duszpasterz nauczycieli i wychowawców i nauczyciel konsultant w ŚCDN.
 
Kalendarium Duszpasterstwa Nauczycieli Diecezji Kieleckiej w roku szkolnym 2018/2019. Kalendarium 2018.doc
© 2009 WYDZIAŁ KATECHETYCZNY KURII DIECEZJALNEJ W KIELCACH
Oprogramowanie serwisów www i sklepów internetowych web-market.pl
katecheza.kielce.opw.pl »